3x3

Trīsreiztrīs ir nometne visu paaudžu latviešiem, un tās mērķi ir latvisko zināšanu paplašināšana, latviskās kopības sajūtas veicināšana, latvisko ģimeņu stiprināšana un draudzību sekmēšana latviešu starpā. Tā ir domāta latviskai dzīvei latviskā vidē, lai palīdzētu latvietim iepazīt pašam sevi, savu ģimeni, jaunus un vecus draugus pavisam neikdienišķos apstākļos. Tā ir domāta lai visu paaudžu latvieši kopā baudītu latvisko pārdzīvojumu, mācītos no dažādu nozaru lietpratējiem un cits no cita, kādi ir latvieši un latvietība mūsu dienas, kas tos dara atšķirīgus no citām etniskām grupām. Tā ir domāta lai vismaz vienu nedēļu gadā dzīvotu tīri latviski, darot to, kas sirdij dod prieku.

3x3 Mērķi

3×3 nometnes tiek rīkotas visu vecumu latviešiem no visiem kontinentiem, lai:

▲   padziļinātu un paplašinātu latviskās zināšanas,

▲   stiprinātu latviskas ģimenes,

▲   sekmētu latviskas draudzības,

▲   veicinātu latvisku kopības izjūtu,

▲   attīstītu latvisko kultūrvidi (Latvijā).

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now